Wijzigingen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunt u, afhankelijk van het soort wijziging, doorgeven aan uw adviseur of rechtstreeks aan Philips Pensioenfonds Hypotheken.

  • Als het gaat om financiĆ«le wijzigingen maakt u gebruik van uw hypotheekadviseur. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een echtscheiding met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Als het gaat om niet-financiĆ«le wijzigingen zoals het doorgeven van een nieuwe incassorekening of het overlijden van uw partner, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Philips Pensioenfonds Hypotheken. Voor het doorgeven van een nieuwe incassorekening dient u een machtigingsformulier in te vullen, dit wordt hieronder toegelicht.

Ook voor informatie over het toepassen van de voorwaarden, zoals een extra aflossing of de berekening van de hoogte van de aflossingsvergoeding, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons. Meer over vervroegd aflossen leest u hier.

Automatische incasso wijzigen

Om een bankrekeningnummer voor automatische incasso te wijzigen dient u het bijbehorende formulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier is terug te vinden bij downloads. U kunt het ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs en een recent bankafschrift insturen per post of uploaden in de persoonlijke online omgeving. In de persoonlijke online omgeving is een kopie van uw identiteitsbewijs niet nodig.

Machtigingsformulier

Download hier direct het formulier machtiging automatische incasso

Machtiging Doorlopende Incasso
Boven