Extra aflossen

Gecontroleerd op 20 januari 2022

Mag ik extra aflossen?

Ja, u mag extra aflossen op uw hypotheek. Daarmee wordt uw hypotheek lager. Dit noemen wij ook wel vervroegd aflossen. U mag elk jaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoogte van de hypotheek aflossen zonder dat u een aflossingsvergoeding moet betalen. Onderaan deze pagina leest u meer over de aflossingsvergoeding. Wij informeren u altijd over de aflossingsvergoeding als u extra aflost.

Aflossen zonder aflossingsvergoeding

U kunt in de volgende situaties aflossen zonder dat u ons een aflossingsvergoeding moet betalen:

 • Per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoogte van de hypotheek per kalenderjaar;
 • Als de actuele rente voor vergelijkbare Philips Pensioenfonds-hypotheken gelijk is aan of hoger is dan de rente op uw hypotheek;
 • Bij verkoop van uw woning aan een derde;
 • Op de renteherzieningsdatum;
 • Binnen twaalf maanden na uw overlijden;
 • Als uw woning onbewoonbaar is en de verzekering een bedrag uitkeert.

Aflossen regelt u makkelijk via de persoonlijke inlogomgeving

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? En is de aflossing niet hoger is dan 10% van de oorspronkelijke hoogte van uw hypotheek? Dan kunt u de aflossing makkelijk zelf regelen via onze persoonlijke inlogomgeving. U kunt het bedrag van de extra aflossing dan direct via iDEAL voldoen. Klik hier om in te loggen.

 

Meer weten over extra aflossen?

Vraag & Antwoord

 • Wat zijn de gevolgen van extra aflossen?

  Iedere situatie is anders, maar hieronder zetten we een paar algemene zaken op een rij om over na te denken voordat u besluit om extra af te lossen:

  • Uw hypotheek wordt lager.
  • Uw maandlast wordt lager. Dit gebeurt automatisch, tenzij u dat niet wilt.
  • Als u door de aflossing in een lagere tariefklasse valt, vervalt een mogelijke risico-opslag. Dit gebeurt dan automatisch. Hierdoor kunt u minder rente gaan betalen.
  • Als u uw spaargeld gebruikt om extra af te lossen, kunt u het niet meer gebruiken voor andere uitgaven.
  • Als u meer dan 10% van de oorspronkelijke hoogte van de hypotheek aflost, betaalt u misschien een aflossingsvergoeding.
  • Uw renteaftrek wordt mogelijk minder.
 • Mag ik meer dan 10% kosteloos aflossen als ik het jaar ervoor niet extra heb afgelost?

  Nee dat mag niet. Het recht is niet cumulatief. Dat betekent dat als u een jaar niet extra aflost, u dit het volgend jaar niet mag inhalen.

 • Mag ik meer dan 10% kosteloos aflossen als ik op een andere hypotheek niet heb afgelost?

  Nee, dat mag niet. Als u meerdere hypotheken of leningdelen heeft, mag u per hypotheeknummer 10% kosteloos aflossen. U mag de bedragen van meerdere hypotheeknummers niet bij elkaar optellen om af te lossen op een hypotheeknummer naar keuze.

 • Moet ik jullie informeren als ik extra wil aflossen?

  In uw hypotheekovereenkomst staat vermeld dat u een aflossing minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk moet aankondigen. In de praktijk gaan wij echter soepel om met aflossingen waarvoor geen aflossingsvergoeding betaald moet worden (ook wel bekend als ‘boetevrij aflossen’). U hoeft ons dan niet vooraf te informeren. Uiteraard mag dit wel.

 • Hoe kan ik extra aflossen als ik geen profiel heb op de persoonlijke inlogomgeving?

  U mag een extra aflossing aan ons overmaken wanneer het u uitkomt onder vermelding van uw hypotheeknummer en de opmerking ´extra aflossing´. U kunt het geld overmaken naar het rekeningnummer waarmee wij maandelijks uw hypotheeklasten inhouden. Wij ontvangen uw extra aflossing ook graag vanaf de bankrekening waarvan wij maandelijks de kosten van uw hypotheek inhouden. Meer informatie over extra aflossen op uw hypotheek en hoe dat precies werkt als u geen profiel heeft vindt u hier.

 • Wat gebeurt er als ik te veel heb afgelost?

  Wij verwerken de aflossing op de dag dat het bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Dit is niet terug te draaien. Los alleen af als u zeker weet dat u wilt aflossen. Als u in een kalenderjaar meer dan de toegestane 10% heeft afgelost, bent u mogelijk een aflossingsvergoeding verschuldigd. Deze wordt dan bij u in rekening gebracht. Aflossingen worden niet teruggestort. Aflossingen kunnen ook niet op een later moment (bijvoorbeeld in een volgend kalenderjaar) worden verwerkt.

 • Ik wil meer dan 10% van mijn oorspronkelijke hypotheek aflossen. Kan dat?

  Dat kan ook. Het kan zijn dat u in dat geval een aflossingsvergoeding moet betalen. Wij informeren u hier graag telefonisch over via 088 – 854 70 00.

 • Kan ik ook extra aflossen met een spaar-optie-hypotheek?

  Ook bij deze hypotheekvorm is het mogelijk een extra aflossing te doen, maar de procedure en eventuele bijkomende kosten verschillen per situatie. Wij informeren u hier graag telefonisch over via 088 – 854 70 00.

 • Meer laden...

Waarom moet u soms een aflossingsvergoeding betalen?

Philips Pensioenfonds gaat uit van vaste hypotheekrente-inkomsten. Die inkomsten worden door ons gebruikt om verplichtingen, waaronder pensioenverplichtingen, na te kunnen komen. Wanneer u uw hypotheek vervroegd aflost, vallen die inkomsten plotseling weg. Er ontstaat bij Philips Pensioenfonds een tekort. De aflossingsvergoeding dient om dat tekort te compenseren.

Berekening aflossingsvergoeding

Een aflossingsvergoeding wordt per leningdeel berekend. Bij de berekening wordt vastgesteld:

1. Over welk bedrag de vergoeding wordt berekend
Dit is het bedrag van de aflossing minus het bedrag wat u nog zonder aflossingsvergoeding mag aflossen.

2. Wat de vergelijkingsrente is
De vergelijkingsrente is de actuele rente voor een zelfde hypotheekvorm in de risicoklasse die ook van toepassing was op ingangsdatum van de contractuele rente, met een rentevastperiode die gelijk is aan de huidige restant rentevastperiode. Als er geen actuele rente bestaat voor de restant rentevastperiode wordt de ‘naast betere’ rente gekozen. Dit is bijvoorbeeld bij een restant rentevastperiode van 90 maanden de hoogste van de twee rentes die horen bij 7 en 10 jaar vast. 

3. Wat het renteverlies is
Wij maken een berekening van de rente die u nog had moeten betalen voor de periode van de aflossingsdatum tot de renteherzieningsdatum. Deze berekening wordt gemaakt op basis van de contractuele rente en de vergelijkingsrente. Het verschil is het renteverlies. Bij annuïteitenhypotheken, spaar-optie-hypotheken (spaarhypotheek) en lineaire hypotheken wordt rekening gehouden met de contractuele aflossingsschema’s.

4. Wat de contante waarde van het renteverlies is
Het renteverlies is een optelsom van maandelijkse betalingen in de toekomst. Omdat die bedragen in één keer worden betaald, worden deze verminderd vanwege de rente-op-rente-factor. Dat is een standaardberekening en de uitkomst noemen we de contante waarde.

 

Lees meer
Lees minder
Boven