Rentetarieven

Gecontroleerd op 17 september 2020

Actuele rentetarieven woninghypotheken

(geldig vanaf 17 september 2020)

Per rentevastperiode bieden wij verschillende rentetarieven aan. Daarbij maken we onderscheid op basis van risicoprofielen. De hypotheken worden aangeboden in de volgende drie categorieën:

Tot en met 50% van de marktwaarde van de woning;

Tot en met 65% van de marktwaarde van de woning;

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) *.

Rentevastperiode Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) * Tot en met 50% van de marktwaarde van de woning Tot en met 65% van de marktwaarde van de woning
1 jaar 1,20% 1,10% 1,10%
2 jaar 1,32% 1,22% 1,22%
5 jaar 1,35% 1,25% 1,25%
7 jaar 1,44% 1,34% 1,34%
10 jaar 1,46% 1,36% 1,36%
15 jaar 1,75% 1,65% 1,65%
20 jaar 1,81% 1,71% 1,71%
30 jaar 2,06% 1,96% 1,96%

* NHG-tarieven zijn alleen beschikbaar voor bestaande klanten die al een NHG-hypotheek bij ons hebben.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Interessante rentetarieven? Vind een hypotheekadviseur en bespreek welke mogelijkheden er voor u zijn. 

Zoek adviseur

 

Voorwaarden

Een renteaanbod is drie maanden geldig. U kunt een renteaanbod niet tussentijds verlengen. Als een renteaanbod is verlopen kan uw adviseur een nieuwe aanvraag indienen tegen de dan geldende rentetarieven. Als de actuele rente op het moment dat u naar de notaris gaat lager is dan de aangeboden rente, wordt de lagere rente toegepast.

De hypotheekvormen die wij aanbieden vindt u hier.

Een volledig aflossingsvrije hypotheek kunt u afsluiten voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Daarnaast is een combinatie van verschillende hypotheekvormen en meerdere leningdelen mogelijk. Het totale hypotheekbedrag bepaalt uit welke categorie de rentetarieven van toepassing zijn. Hierover kan uw adviseur u meer vertellen. Aflossingsvrije hypotheken zijn in combinatie met erfpacht alleen mogelijk als het erfpacht geen einddatum heeft en de canon niet meer wordt herzien.

Wij bieden geen nieuwbouwhypotheken aan in de categorie 'met Nationale Hypotheek Garantie'.

Renteopslag

Als u bij Philips Pensioenfonds Hypotheken een aflossingsvrije hypotheek afsluit, betaalt u geen renteopslag ten opzichte van een annuïteitenhypotheek.

Bij hypotheken loopt Philips Pensioenfonds het risico dat uw woning bij verkoop niet voldoende opbrengt om uw hypotheek af te lossen. Daarom betaalt u bij hypotheken groter dan 50% van de marktwaarde (voorheen 60% van de executiewaarde) mogelijk een renteopslag als een vergoeding voor het hogere kredietrisico. Deze renteopslag varieert en is afhankelijk van marktontwikkelingen.

Voor spaarhypotheken zijn de administratiekosten hoger dan voor andere hypotheekvormen. Bij spaarhypotheken geldt daarom een renteopslag van 0,2%. De minimale rentevastperiode bij spaarhypotheken is 5 jaar.

Vervallen renteopslag

Bij aflossen

Als u gedurende de looptijd aflost op uw hypotheek, kan de restant schuldsom van de hypotheek gedaald zijn tot maximaal 50% van de marktwaarde van uw woning. In dat geval kan een eventuele renteopslag vervallen. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2019 automatisch. U wordt dan schriftelijk geïnformeerd. Is de restant schuldsom vóór 1 januari 2019 gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning dan vragen wij u ons hiervan schriftelijk op te hoogte te stellen, dat kan per e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de renteopslag ook bij u vervalt.

Bij waardestijging woning

Het is ook mogelijk dat door een waardestijging van uw woning de restant schuldsom van de hypotheek is gedaald tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. In dat geval kan een eventuele renteopslag eveneens vervallen. Dat gaat helaas niet automatisch. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen, waarbij u de waardestijging van uw woning kunt aantonen met de meest actuele WOZ-beschikking of met een gevalideerd taxatierapport (kosten komen voor eigen rekening) dat niet ouder is dan de peildatum van de laatste WOZ- beschikking. Het vervallen van de renteopslag kan voor het eerst twaalf maanden nadat de hypotheekakte is gepasseerd.

Boven