Privacy & Cookies

Privacyverklaring Hypotheekactiviteiten

Op alle persoonsgegevens van (een potentiële) geldnemer is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. BlackRock (Netherlands) B.V. (BlackRock) zal namens Stichting Philips Pensioenfonds uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met deze wetgeving zorgvuldig behandelen.

Verzamelen, gebruik en verwijderen persoonsgegevens

De persoonsgegevens omvatten uw naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, contactgegevens, identificatiebewijs, BSN-nummer, remuneratiegegevens (waaronder salaris, verzekeringen en andere vormen van compensatie), bankrekeninggegevens en gezondheidsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen met regelmaat worden bijgewerkt, bijvoorbeeld met behulp van de informatie die u direct aan BlackRock verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de hypothecaire leningsovereenkomst, waar onder meer onder wordt verstaan acceptatie, beheer, het verrichten van betalingen, fraudebestrijding en communicatie met tussenpersonen en bijbehorende wettelijke verplichtingen. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend voor die doelen worden verwerkt.

Verstrekken van deze persoonsgegevens aan derden, waaronder tussenpersonen, dienstverleners, regelgevende instanties, of gelieerde entiteiten van BlackRock, zal slechts plaatsvinden voor zover zulks:

  • ofwel voortvloeit uit het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt
  • ofwel een wettelijk voorschrift dit vereist
  • ofwel geschiedt met toestemming van geldnemer

BlackRock streeft ernaar enkel persoonsgegevens te verzamelen die voor BlackRock vereist zijn. BlackRock zal alleen gedurende uw hypothecaire leningsovereenkomst en indien vereist na afloop daarvan, uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en of zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden van BlackRock voor de hypotheekactiviteiten.

Recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking en dataportabiliteit

Onder voorbehoud van enkele uitzonderingen heeft u het wettelijke recht om kopieën te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen, en om te verlangen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd. In sommige situaties kunt u ook verlangen dat BlackRock uw informatie verwijdert (of stopt met het actief gebruik hiervan). Tot slot kunt u in sommige situaties ook verzoeken om bepaalde door u aangeleverde persoonsgegevens over te hevelen naar bijvoorbeeld een nieuwe hypotheekaanbieder. Indien u van (één van) deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw verzoek indienen via het volgende e-mailadres: privacy.ppf@philips.com. Schriftelijk kan ook:

Philips Pensioenfonds
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 80031
5600 JZ Eindhoven.

Cookiebeleid Philips Pensioenfonds

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

Onze website heeft cookies voor:

  • Het onthouden van uw keuzes en invoer (bewaren we 3 maanden)
  • Klanttevredenheidonderzoek (bewaren we 6 maanden)
  • Feedbackmogelijkheid (bewaren we 1 week)
  • Verwijzingen naar onze social media (bewaren we 3 maanden)
  • (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaren we 1 jaar)

verkregen informatie over uw websitebezoek wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Google gebruikt deze informatie om de Google Analytics-service te onderhouden en te beveiligen en om essentiële systeembewerkingen uit te voeren. Philips Pensioenfonds deelt gegevens niet voor benchmarking, producten en services van Google, technische ondersteuning en accountspecialisten. Wij hebben daarnaast een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, zoals gevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij hebben Google ook niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitzetten

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u ook onze cookies te accepteren. Wilt u geen cookies op uw computer? Dan kunt u de cookies ook weigeren via de cookiemelding die u ziet bij het eerste bezoek aan onze website, dan wel op een later moment in de instellingen van uw browser.

Vragen?

Heeft u vragen over deze verklaring, het cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar privacy.ppf@philips.com.

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om, op elk moment, met eventuele klachten of zorgen met betrekking tot enig gebruik van uw persoonsgegevens door BlackRock en/of Philips Pensioenfonds contact op te nemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Boven