Declaratie (ver)bouwdepot

Hoe declareer ik uit mijn bouwdepot?

Voor een declaratie uit het (ver)bouwdepot dient u het bijbehorende declaratieformulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier is hiernaast terug te vinden of bij downloads. U kunt het ingevulde formulier met de nota´s en betaalbewijzen insturen per post of uploaden in de persoonlijke online omgeving.

Toelichting bouwdepot

In het bouwdepot reserveren wij het bedrag dat nodig is om de geplande (ver)bouwkosten van uw woning te betalen. Kosten voor bijvoorbeeld de notaris, vergunningen of gereedschap horen hier niet bij. Als het bedrag in het bouwdepot kleiner is dan de totale (ver)bouwkosten dient u eerst uw eigen middelen in te brengen.

U betaalt in beginsel geen rente over het bedrag dat in het bouwdepot staat. Dit wordt verrekend in het maandbedrag dat u betaalt voor uw hypotheek.

De maximale duur van een bouwdepot is 1 jaar. Wanneer die termijn verstreken is dient het bouwdepot leeg te zijn. Een eventueel restantbedrag dient afgelost te worden op de hypotheek. Het kan voorkomen dat u ons in dat geval een aflossingsvergoeding moet betalen. Bij gegronde reden kan het bouwdepot worden verlengd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aannemer bij de bouw van een woning meer tijd nodig heeft. Wij beëindigen een bouwdepot nooit zonder u te informeren, zodat u altijd nog de mogelijkheid heeft om een nota te declareren.

Declaratieformulier

Download hier direct het declaratieformulier (ver)bouwdepot

Declaratieformulier bouwdepot
Boven